لاین تستر AS – LT44

By ژانویه 15, 2019 دسته‌بندی نشده

AS – LT44

دستگاه آزمایشگر خط مشترک (AS-TS44 (Line Tester به منظور آزمایش خط مشترک و اندازه گیری پارامترهای مختلف ازقبیل ولتاژهای AC, DC, مقاومت خط ، ظرفیت خازنی ، ارقام شماره گیری ، اتصال A - B و ارسال تن و ... طراحی و ساخته شده است.
سیستم مذکور بصورت Stand-Alone عمل کرده و قادر است تمامی تست های مورد نظر را بصورت مجزا از یکدیگر انجام داده و نتایج بدست آمده را بر روی صفحه نمایش نشان دهد.
همانطور که در شکل فوق مشخص می باشد، سامانه فوق به صورت دو زبانه (فارسی – انگلیسی) قابل استفاده بوده و روش کارکرد آن بسیار ساده طراحی شده است تا کاربران بتوانند به سهولت از آن بهره برداری نمایند.

AS – LT44

آزمایش
وقوع اتصال کوتاه
بر روی خط

اندازه گیری ظرفیت خازنی بین خطوط و
خط و زمین

اندازه گیری مقاومت بین خطوط و
خط و زمین

اندازه گیری ولتاژ
AC/DC روی خطوط و خط و زمین

مستندات فنی

جهت دریافت اطلاعت بیشتر درباره این محصول، فایل زیر را دانلود نمایید.