Category

امنیت اطلاعات

فایروال AS-HX10

By | امنیت اطلاعات

AS-HX10

سیستم AS-HX10 فایروال انتقال اطلاعات بر روی شبکه داده غیر امن می باشد.
این دستگاه دارای 3 پورت Ethernet است که ارتباط با شبکه غیر امن از طریق یک پورت و ارتباط با شبکه امن از طریق دو پورت برقرار می شود.اطلاعات ورودی / خروجی بر روی دو پورت امن را میتوان براساس قوانین (Rules) گوناگونی محدود و یا مسدود نمود.
از سوی دیگر این سیستم تمامی اطلاعات خروجی از پورت های امن خود را (پیش از انتقال بر روی پورت غیر امن) رمزنگاری می نماید.

AS – HX10_NEW

در طراحی سیستم AS-HX10 از تراشه های قابل برنامه ریزی استفاده شده است و کاربران سامانه میتوانند با استفاده از کلید  USB قرار گرفته بروی این سامانه روش (کلید) رمزنگاری را تغییر دهند.

برقراری
ارتباطات امن بین شبکه های دیتا

رمز نگاری بسته های اترنت
(پروتکل AES 256 )

فیلتر کردن بسته های اترنت
(پورت – IP آدرس)

پروتکلهای
IP-Sec
Dual Mode

مستندات فنی

جهت دریافت اطلاعت بیشتر درباره این محصول، فایل زیر را دانلود نمایید.

رمز نگار اطلاعات AS-TX10

By | امنیت اطلاعات

AS-TX10

سیستم AS-TX10 سامانه رمزنگاری هوشمند اطلاعات در شبکه های دیتا می باشد .
این سامانه ارتباط امن بین دو شبکه (که با لینک اترنت به یکدیگر متصل هستند) را ایجاد مینماید. رمزنگاری بر روی این سیستم با استفاده از پروتکل AES256 است و کلید آن به صورت USB Dongle بر روی سیستم قرار می گیرد.

AS – TX10_NEW

در طراحی سیستم AS-TX10 از تراشه های قابل برنامه ریزی استفاده شده است و کاربران سامانه میتوانند با استفاده از کلید  USB قرار گرفته بروی این سامانه روش (کلید) رمزنگاری را تغییر دهند.

برقراری ارتباطات امن بین
شبکه های دیتا

رمز نگاری بسته های اترنت
(پروتکل AES 256 )

فیلتر کردن بسته های اترنت
(پورت – IP آدرس)

مدیریت و کنترل دستگاه از راه دور
(Remote)

مستندات فنی

جهت دریافت اطلاعت بیشتر درباره این محصول، فایل زیر را دانلود نمایید.