سایر شرکت ها و سازمان ها

1 شرکت ارتباطات سیار
2 شرکت ارتباطات زیر ساخت (مرکزی)
3 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
4 شرکت تکفام
5 شرکت اتصال صنعت میانه
6 شرکت صاایران
7 شرکت آریان ماهواره
8 شرکت آزمون کیفیت
9 شرکت مخابرات ایران – منطقه تهران
10 مهندسی پرسو الکترونیک
11 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
12 شرکت کاراتلفن
13 شرکت دانیال کیا
14 شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس
15 شرکت کارخانجات مخابراتی ایران
16 شرکت میکرو موج
17 شرکت سروش انرژی پارسیان
18 شرکت کامکار سیستم
19 شرکت کیاسا کیش ارتباطات
20 شرکت پارس تلفن کار
21 شرکت دیجیترون
22 شرکت گسترش شبکه نورا

شرکت مخابرات ایران

1 شرکت مخابرات استان تهران
2 شرکت مخابرات استان خوزستان
3 شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی
4 شرکت مخابرات استان خراسان رضوی
5 شرکت مخابرات استان خراسان شمالی
6 شرکت مخابرات استان مرکزی
7 شرکت مخابرات استان مازندران
8 شرکت مخابرات استان لرستان
9 شرکت مخابرات استان کرمانشاه
10 شرکت مخابرات استان کردستان
11 شرکت مخابرات استان اردبیل
12 شرکت مخابرات استان هرمزگان
13 شرکت مخابرات استان فارس
14 شرکت مخابرات استان کهکیلویه و بویر احمد
15 شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری
16 شرکت مخابرات استان قزوین
17 شرکت مخابرات استان همدان
18 شرکت مخابرات استان گیلان
19 شرکت مخابرات استان البرز
20 شرکت مخابرات استان بوشهر
21 شرکت مخابرات استان ایلام
22 شرکت مخابرات استان سمنان
23 شرکت مخابرات استان یزد
24 شرکت مخابرات استان قم
25 شرکت مخابرات استان اصفهان
26 شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان
27 شرکت مخابرات استان کرمان
28 شرکت مخابرات استان گلستان

شرکت ارتباطات زیرساخت

1 شرکت ارتباطات زیر ساخت همدان
2 شرکت ارتباطات زیر ساخت کرمان
3 شرکت ارتباطات زیر ساخت چهارمحال و بختیاری
4 شرکت ارتباطات زیر ساخت البرز
5 شرکت ارتباطات زیر ساخت لرستان
6 شرکت ارتباطات زیر ساخت کرمانشاه
7 شرکت ارتباطات زیر ساخت مازندران
8 شرکت ارتباطات زیر ساخت کهکیلویه و بویر احمد
9 شرکت ارتباطات زیر ساخت هرمزگان
10 شرکت ارتباطات زیر ساخت کردستان
11 شرکت ارتباطات زیر ساخت آذربایجان شرقی
12 شرکت ارتباطات زیر ساخت خراسان رضوی
13 شرکت ارتباطات زیر ساخت خراسان شمالی
14 شرکت ارتباطات زیر ساخت قزوین
15 شرکت ارتباطات زیر ساخت زنجان
16 شرکت ارتباطات زیر ساخت سمنان
17 شرکت ارتباطات زیر ساخت ایلام
18 شرکت ارتباطات زیر ساخت خوزستان
19 شرکت ارتباطات زیر ساخت بوشهر
20 شرکت ارتباطات زیر ساخت گیلان
21 شرکت ارتباطات زیر ساخت سیستان
22 شرکت ارتباطات زیر ساخت اردبیل
23 شرکت ارتباطات زیر ساخت فارس
24 شرکت ارتباطات زیر ساخت قم
25 شرکت ارتباطات زیر ساخت آذربایجان غربی
26 شرکت ارتباطات زیر ساخت گلستان
27 شرکت ارتباطات زیر ساخت یزد