مجوز ها و تاییدیه ها

گواهی تایید فنی دستگاه پایش اطلاعات مکالمه با ظرفیتهای 4 و 32 لینک PRI از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

(شماره 103/60857 – 1391/022)

گواهی تایید فنی دستگاه انتقال اطلاعات اپراتوری و نگهداری بخش انتشار BTS های شبکه تلفن همراه از شرکت ارتباطات سیار

(شماره 380/101341 – 1390/05/11)

گواهی تایید فنی دستگاه پروتکل آنالایزر جهت پروتکل های 2 و PRI از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

(شماره 100/11282 – 1386/12/05)

گواهی تایید فنی دستگاه مبدل پروتکل 2 به SIP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

(شماره 102/51207 – 1394/02/23)

گواهی تایید فنی دستگاه پیام رسانی و مسیریابی شبکه تلفن ثابت از شرکت ارتباطات زیرساخت.

(شماره 266/246556 – 1386/12/20)

گواهی تایید فنی دستگاه پروتکل آنالایزر با استاندارد GSM Release 99 از شرکت ارتباطات سیار

(شماره 380/36893 – 1386/12/12)