فایروال AS-HX10

By دسامبر 1, 2018 امنیت اطلاعات

AS-HX10

سیستم AS-HX10 فایروال انتقال اطلاعات بر روی شبکه داده غیر امن می باشد.
این دستگاه دارای 3 پورت Ethernet است که ارتباط با شبکه غیر امن از طریق یک پورت و ارتباط با شبکه امن از طریق دو پورت برقرار می شود.اطلاعات ورودی / خروجی بر روی دو پورت امن را میتوان براساس قوانین (Rules) گوناگونی محدود و یا مسدود نمود.
از سوی دیگر این سیستم تمامی اطلاعات خروجی از پورت های امن خود را (پیش از انتقال بر روی پورت غیر امن) رمزنگاری می نماید.

AS – HX10_NEW

در طراحی سیستم AS-HX10 از تراشه های قابل برنامه ریزی استفاده شده است و کاربران سامانه میتوانند با استفاده از کلید  USB قرار گرفته بروی این سامانه روش (کلید) رمزنگاری را تغییر دهند.

برقراری
ارتباطات امن بین شبکه های دیتا

رمز نگاری بسته های اترنت
(پروتکل AES 256 )

فیلتر کردن بسته های اترنت
(پورت – IP آدرس)

پروتکلهای
IP-Sec
Dual Mode

مستندات فنی

جهت دریافت اطلاعت بیشتر درباره این محصول، فایل زیر را دانلود نمایید.