رمز نگار اطلاعات AS-TX10

By دسامبر 1, 2018 امنیت اطلاعات

AS-TX10

سیستم AS-TX10 سامانه رمزنگاری هوشمند اطلاعات در شبکه های دیتا می باشد .
این سامانه ارتباط امن بین دو شبکه (که با لینک اترنت به یکدیگر متصل هستند) را ایجاد مینماید. رمزنگاری بر روی این سیستم با استفاده از پروتکل AES256 است و کلید آن به صورت USB Dongle بر روی سیستم قرار می گیرد.

AS – TX10_NEW

در طراحی سیستم AS-TX10 از تراشه های قابل برنامه ریزی استفاده شده است و کاربران سامانه میتوانند با استفاده از کلید  USB قرار گرفته بروی این سامانه روش (کلید) رمزنگاری را تغییر دهند.

برقراری ارتباطات امن بین
شبکه های دیتا

رمز نگاری بسته های اترنت
(پروتکل AES 256 )

فیلتر کردن بسته های اترنت
(پورت – IP آدرس)

مدیریت و کنترل دستگاه از راه دور
(Remote)

مستندات فنی

جهت دریافت اطلاعت بیشتر درباره این محصول، فایل زیر را دانلود نمایید.